با عنوان : ارزیابی و مدیریت ریسک دهکده سالمندان با بهره گیری از روش FMEA

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج

دانشکده فنی و مهندسی-گروه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM.Sc

گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان:

ارزیابی و مدیریت ریسک دهکده سالمندان با بهره گیری از روش FMEA

استاد راهنما:

دکتر فریدون اوحدی

استاد مشاور:

دکتر مجید سبزه پرور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

سالمندی در ایران، به مانند سایر کشورهای جهان، در نتیجه کاهش میزان موالید، پیشرفت های علوم پزشکی، بهداشت و آموزش و پرورش و در نتیجه افزایش امید به زندگی می باشد. ایجاد فضای درخور و متناسب با شرایط و روحیات سالمندان پدیده نوینی در کشور ماست که بایستی با در نظر داشتن مقتضات جامعه مورد توجه قرار گیرد و عوامل موثر و ریسک های موجود در آن شناسایی گردد. همچنین در دهه اخیر با پیچیده تر شدن ساختار پروژه ها، مدیریت ریسک پروژه ها اهمیتی حیاتی تر پیدا کرده می باشد. روابط پیچیده حاکم بر شرایط اقتصادی، تحریمها ، بازارها و مسائل فرهنگی مساله مدیریت ریسک پروژه ها و تجزیه تحلیل کمی عوامل موثر بر آنها را، به یک مساله چند وجهی تغییر داده می باشد. شرایط مبهم و حضور دست اندرکاران با دیدگاهها و زمینه های حرفه ای مختلف و امکان آسیب پذیری بالای جوامع هدف در بعضی موارد، کاربرد روشهای تحلیل شکست و اثرات آن (FMEA) را با گسترش فزاینده ای روبه رو کرده می باشد.

در پژوهش پیش رو محقق پس از شناسایی احتمال وقوع، احتمال کشف و شدت ریسک عوامل موثر بر ریسک پروژه های ساخت دهکده سالمندان به محاسبه عدد اولویت ریسک (R.P.N ) این شاخص ها پرداخته می باشد و عوامل موثر بر ریسک پروژه دهکده سالمندان را با کمک FMEA مشخص نموده می باشد و با بهره گیری از ماتریس های مقایسات زوجی مبتنی بر متغیر های کلامی و با کمک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به تعیین میزان اهمیت عوامل موثر بر ریسک این پروژه ها و رتبه بندی ریسکها با این روش پرداخته می باشد. و در این پژوهش نتایج حاصل از دو روش تحلیل شکست (FMEA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) با هم مقایسه شده می باشد. نتیجه حاصله نشان می دهد که بر حسب اولویت ریسکهای مالی ، زمان بندی و برنامه ریزی ، ریسکهای کلان کشور و ریسکهای ناشی از سوء مدیریت از مهمترین عوامل موثر بر ریسک پروژه های ساخت دهکده سالمندان هستند.

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه

اولين دغدغه مديران هر مجموعه، تبديل مناسب و بهينه منابع سرمايه اي موجود به حداكثر درآمد ممكن از طريق سرمايه گذاري در زمينه زمان ومكان مناسب می باشد. بنابراين در شرايط اقتصادي امروز چگونگي و محل سرمايه گذاري امري پيچيده و مخاطره آميز خواهد بود [32].

موفقیت اجرا و عملکرد پروژه ها به شکل قابل ملاحظه ای وابسته به مدیریت ریسک های پروژه می باشد. به موازات پیچیده ترشدن محیط و نوع پروژه ها، مدیریت ریسک پروژه ها اهمیتی حیاتی تر پیدا کرده می باشد. شرایط مبهم و حضور دست اندرکاران با دیدگاهها و زمینه های حرفه ای مختلف، کاربرد روشهای جدید و سیستماتیک برای مدیریت ریسک را با گسترش فزاینده ای روبه رو کرده می باشد.

از آنجا که در این پژوهش کاربرد روش تحلیل شکست و اثرات آن (FMEA) در مدیریت ریسک پروژه ها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، در این فصل از پژوهش محقق کوشیده تا به توضیح کلیات پژوهش پیش رو بپردازد.

لذا پس از توضیح اظهار مساله و ضرورت انجام پژوهش به اظهار سوالات و اهداف پژوهش تصریح خواهد گردید. توضیح مختصری راجع به واژگان تخصصی عملیاتی پژوهش پایان بخش مطالب این فصل خواهد بود.

2-1- اظهار مسئله

در طول چند دهه گذشته با در نظر داشتن کاهش موالید و نرخ افزایش سن، مساله پیر شدن جمعیت و سالمندی یکی از موضوعات مورد توجه در اکثر کشورهای دنیا می باشد. با افزایش جمعیت سالمندان، فارغ از اثرات اجتماعی آن بر بخشهای مختلف جامعه، موضوع نگهداری و تامین شرایط مطلوب برای ادامه زندگی ایشان نیز مورد توجه قرار گرفته می باشد.

سالمندی در ایران نیز، به مانند سایر کشورهای جهان، در نتیجه کاهش میزان موالید، پیشرفت های علوم پزشکی، بهداشت و آموزش و پرورش و در نتیجه افزایش امید به زندگی می باشد. از آنجا که این پدیده در ایران، پدیده نوینی می باشد و می تواند آثار متعددی بر جنبه های مختلف زندگی اجتماعی بگذارد، در نظر گرفتن سیاست های اجتماعی لازم برای روبرو شدن با این پدیده لازم و ضروری به نظر می رسد.

به گونه کلی پنج زمینه اصلی که دولت رفاه قرن بیست و یکم را شامل می گردد عبارتند از: 1) طرفداری از سالمندان؛ 2) بیمه اجتماعی؛ 3) تامین اجتماعی خانواده؛ 4) زمینه سازی گسترش فرصت های شغلی و 5) مراقبت های پزشکی. پس اصل طرفداری از سالمندان یکی از مهمترین زمینه های شکل گیری دولت رفاه در آستانه قرن بیست و یکم بوده می باشد. از سوی دیگر سایر زمینه های رفاه نیز بی ارتباط به مساله سالمندان نیست؛ برای مثال، تامین اجتماعی خانواده؛ خانواده هایی که سالمندان به نوعی عضوی از آن هستند و یا زمینه سازی برای فرصت های اشتغال؛ که این امر به نوعی با اشتغال و بازنشستگی سالمندان در ارتباط باشد و با بازنشسته شدن آنها فرصت های جدید برای گروه های سنی جوان فراهم می گردد. در مورد بیمه تامین اجتماعی و مراقبت های پزشکی نیز، سالمندان به گونه ای با آن در ارتباط هستند [1].

لذا در چنین شرایطی نیاز به احداث و تشکیل سازمان ها و یا اماکنی برای نگهداری و مراقبت از این طبقه نسلی ضروری به نظر می رسد. پروژه های ساخت این مراکز و نگهداری و مدیریت آنها، با ریسک و مخاطره های فراوانی همراه خواهد بود. لذا مطالعه و تجزیه تحلیل ریسک این پروژه ها می تواند بسیار مهم باشد.

ریسک های موجود در این پروژه ها را می توان در دو مقطع مورد مطالعه قرار داد؛ اول، در مرحله ساخت و دوم در مرحله بهره برداری و اجرا.

پروژه‌هاي ساخت به دليل روبرو شدن با مسائلي همچون شرايط پيش‌بيني نشده زمين و آب وهوا، حضور افراد درگير در پروژه با فرهنگ‌هاي مختلف، بي‌ثباتي‌هاي سياسي و امكان تغيير سياست‌هاي دولتي، مسائل مالي و اقتصادي و غيره همواره با ريسك‌هاي فراوان روبه‌رو هستند. تعدد و اهميت هر يك از اين ريسك‌ها به بزرگي پروژه و پيچيدگي آن وابسته می باشد.

پرهيز و ممانعت از وقوع ريسك‌ها در پروژه امري ناممكن می باشد. لذا بهره گیری از يك سيستم جامع مديريت ريسك جهت مديريت تمام انواع ريسك‌ها ضروري به نظر مي‌رسد. مديريت ريسك فرآيندي پيوسته و منظم می باشد كه از طريق چرخه حيات يك پروژه و به‌مقصود كسب درجه بهينه‌اي از كاهش و تعديل و كنترل ريسك به تحليل و پاسخگويي به ريسك‌ها مي‌پردازد [18].

تغییرات سریع و پیچیده در محیط پیرامونی پروژه باعث شده می باشد که مدیران پروژه با ریسک های فراوانی مواجه باشند. این ریسک ها باعث می شوند که رسیدن به اهداف پروژه ها همواره با تهدیدات جدی مواجه باشند. ریسک های معطوف به پروژه بایستی شناسایی شده و اندازه گیری و مدیریت شوند.

مدیریت ریسک فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی می باشد که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول بهره گیری نمود [24]. مدیریت ریسک با سایر فرآیندهای مدیریت پروژه در ارتباط می باشد. در پروژهای مختلف، ریسک ها ی زیادی وجود دارند که روابط داخلی علت و معلولی میان آنها و سایر فرایندهای مدیریت پروژه مستقر می باشد. در چنین شرایطی مديريت ريسك مانند يك “رادار جلو بين ” اقدام كرده و آينده غيرقطعي را جست و جو مي كند تا چيزهايي را كه ممكن می باشد سبب خطري مهم شوند، شناسايي و از آن ها اجتناب شو د يا به فرصتي مهم تبدیل شوند. اگر چه ممكن می باشد تشخيص آخرين جزييات هر آينده غيرقطعي شدني نباشد، ولي فرآيند ريسك افشاكردن محيطهاي غير قطعيِ خاص و تعيين بهترين مسير براي ادامه كار را هدف قرار مي دهد [18].

فرآیند مدیریت ریسک شامل مراحل زیر می باشد:

1- برنامه ریزی مدیریت پروژه

۲-شناسایی ریسک

3.تحلیل کیفی ریسک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4.تحلیل کمی ریسک

5.برنامه ریزی پاسخ به ریسک

6.پایش و کنترل ریسک [15].

چنانچه مشخص می باشد مدیریت هر پروژه در طول مراحل مختلف فوق با مسائل مختلف تصمیم گیری در مورد ابعاد مختلف ریسک مواجه می باشد. در هر مساله بایستی متغیر های تاثیرگذار مربوط به ریسک را که بر نتیجه پروژه موثرند را شناسایی نموده و سپس میزان اهمیت هر کدام از این عوامل را مشخص نماید.

همانطور که گفته گردید هدف از مدیریت ریسک شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی می باشد که ریسک را تا سطحی قابل قبول هدایت کند و این مهم زمانی اثربخش خواهد بود كه راهبرد پاسخ به ريسك هاي بحراني نيز اثربخش باشد. برای این مقصود انتخاب يك راه حل و ابزار و راهبرد مناسب پاسخ به ريسك، الزامي می باشد. از آنجا که مدیران برای دست یابی به نتایج صحیح و واقعی در پروژه بایستی به بیش از یک معیار برای تصمیم گیری توجه داشته باشند، روشهای جدید پشتیبانی تصمیم گیری ابزاری مهم و مناسب در تجزیه و تحلیل ریسک پروژه به شمار می آید.

مانند ابزارهایی که تاکنون مورد بهره گیری قرار گرفته اند می توان به روش های چندفازی، هیستوگرام، نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، الگوبرداری، گسترش عملکرد کیفی (QFD) و تحلیل شکست و اثرات آن (FMEA) تصریح نمود [24] .

اساس مدیریت ریسک بر مبنای روش تحلیل شکست و اثرات آن بر این فرض می باشد که بعضی عوامل موثر بر ریسک با بهره گیری از تجربیات و تخصص دست اندرکاران قابل تشخیص هستند و می توان با تشخیص و تعیین اهمیت ریسک و وقوع آن از بروز ریسک های بالقوه جلوگیری نمود و یا اثرات ان را کاهش داد [22].

با در نظر داشتن سیر مقالاتی که یاد شده کاربرد روش تحلیل شکست و اثرات آن بتواند در تجزیه و تحلیل ریسک پروژه مفید باشد. در این پژوهش محقق می کوشد به تجزیه و تحلیل ریسک پروژه های ساخت آسایشگاه سالمندان با بهره گیری از روش FMEA بپردازد.

3-1- اظهار اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در تمام صنايع، مشتريان به كيفيت و پايداري محصولات اهميت مي دهند. از طرفي فرآيندهاي پيچيده توليد محصولات و ارائه خدمت حفظ كيفيت و اعتبار را براي توليد كننده و ارائه دهنده بسيار دشوار كرده می باشد. به گونه سنتي،‌ اعتبار يك محصول يا خدمت از طريق آزمون هاي متعدد تائيد مي گردید. اين قبيل فنون سنتي در مراحل پاياني توسعه انجام شدند. چالش پيش رو طراحي كيفيت و پايداري در چرخه توسعه می باشد [36].

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بهبود کیفیت محصولات و خدمات، عامل اصلی در سنجش میزان رضایت مشتریان هر سیستم به شمار می رود. کسب رضایت مشتریان از مهمترین دغدغه های سازمان های خدماتی مانند مراکز خدمات درمانی می باشد. میزان برآورده سازی رضایت مشتریان از طریق میزان کیفیت موجود در خدمات سنجیده می گردد. در تحقیقات سال های 1993 تا 2005 تعداد محدودی از ابزارهای کیفی جهت بهبود کیفیت در مراکز خدمات درمانی نظاره شده می باشد. مانند ابزارهایی که تاکنون مورد بهره گیری قرار گرفته اند می توان به هیستوگرام، نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، الگوبرداری، گسترش عملکرد کیفی (QFD) و تجزیه و تحلیل اثرات و حالات خطا (FMEA) تصریح نمود [15] .

مطالعه مساله ریسک و مقابله با آن، تاثیر بسیاری بر بهبود طریقه و کیفیت اجرا در پروژه ها خواهد داشت؛ پروژه‌هاي ساخت به دليل روبرو شدن با مسائلي همچون شرايط پيش‌بيني نشده زمين و آب وهوا، حضور افراد درگير در پروژه با فرهنگ‌هاي مختلف، بي‌ثباتي‌هاي سياسي و امكان تغيير سياست‌هاي دولتي، مسائل مالي و اقتصادي و غيره همواره با ريسك‌هاي فراوان روبه‌رو هستند. تعدد و اهميت هر يك از اين ريسك‌ها به بزرگي پروژه و پيچيدگي آن وابسته می باشد.

پرهيز و ممانعت از وقوع ريسك‌ها در پروژه امري ناممكن می باشد. لذا بهره گیری از يك سيستم جامع مديريت ريسك جهت مديريت تمام انواع ريسك‌ها ضروري به نظر مي‌رسد. مديريت ريسك فرآيندي پيوسته و منظم می باشد كه از طريق چرخه حيات يك پروژه و به‌مقصود كسب درجه بهينه‌اي از كاهش و تعديل و كنترل ريسك به تحليل و پاسخگويي به ريسك‌ها مي‌پردازد[15].

از طرفی، در مقایسه با صنایعی دیگر، صنعت ساخت و ساز بواسطه وجوه مختلف فعالیت های ساختمانی؛ همچون، دوره طولانی، فرآیندهای پیچیده، محیط نامطلوب، میزان زیاد سرمایه گذاری و ساختار پویایی سازمانی آن با ریسک بیشتری مواجه هستند.از این رو اتخاذ روشهای موثر مدیریت ریسک برای اداره ریسک های توام با فعالیت های ساخت و ساز به جهت اجرای موفق این پروژه ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده می باشد [44].

در تحقیقات و مطالعه های علمی میزان جذابیت و اهمیت موضوع عاملی می باشد که در شکل گیری یک پژوهش تأثیر موثری را اعمال می کند. در هر پژوهش کوشش بر آن ست که زوایای مبهم و تاریک موضوع پژوهش برای محقق و بهره گیری کنندگان روشن شده و افقی به سوی شناخت کامل و همه جانبه موضوع پژوهش گشوده گردد. شاید اصلی ترین جذابیت در انجام چنین پژوهشهایی، عواقب و هزینه های عدم چنین مطالعه هایی می باشد [11].

سهل انگاری در مدیریت ریسک می تواند عواقب نامطلوب و مهمی به لحاظ فیزیکی، مالی و یا اعتباری برجای گذارد. حتی اگر تاثیر پیامدهای عدم مدیریت ریسک کمرنگ به نظر برسد، عدم در نظر داشتن آن می تواند موجب انحراف از مسیر اصلی امور گردد و موجب گردد تا به جای آنکه سازمان وقت و توان خود را در مسائل اصلی تجارت صرف کند، بخش قابل توجهی از انرژی و امکانات خود را صرف مقابله با تبعات عدم مدیریت ریسک نماید. توجه شایسته به مدیریت ریسک، نیازمند داشتن یک چهارچوب مطمئن برای آن می باشد. این چهارچوب نه تنها شامل فرآیندهای شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک می گردد، بلکه همچنین مکانیزمی فراهم می آورد که به ما امکان می دهد در مورد تغییرات ریسک در طول زمان و رویه های مدیریت بحران با طرح های محدود کننده رویدادهای مسبب ریسک که قبلا پیش بینی نشده بودند بازخور دریافت نماییم [37] .

ریسک یا خطر در هر فعالیتی که احتمال موفقیت صد درصد نباشد، هست. ریسک جزء لاینفک زندگی بشر‌ها و سازمان‌هاست و موفقیت‌ در تصمیم‌گیری‌ها، با یک نوع یا طیف متنوعی از ریسک‌ها روبرو می باشد [8].

دو هدف زیر میان سرمایه گذاران مرسوم و مشترک مي باشد:

  1. سرمايه گذاران بازده بالاتر را ترجيح مي دهند. تعريف مناسب بازده ممکن می باشد از سرمايه گذاري به سرمايه گذار ديگر متغير باشد، اما آن چیز که مسلم می باشد همه آن ها بازده بيشتر را به کمتر ترجيح مي دهند.
  2. آن ها بازده را مورد اعتماد، با ثبات و نه در شرايط عدم اطمينان مي خواهند.

موفقیت شرکت های درگیر با پروژه ها به شکل قابل ملاحظه ای وابسته به مدیریت ریسک های پروژه می باشد. به موازات پیچیده ترشدن محیط تجاری و عملیاتی سازمانها، مدیریت ریسک پروژه ها اهمیتی حیاتی تر پیدا کرده می باشد.

با گذشت زمان و پیچیده شدن هر چه بیشتر پروژه ها ی بزرگ و وجود داشتن تعداد بسیار زیادی از فعالیتها با توالی و توازی های گوناگون، همچنین با بیشتر شدن شدت رقابت بین سازمان ها برای به دست آوردن سود بیشتر و هزینه کمتر، نیاز به دانش مدیریت و کنترل پروژه برای کسب موفقیت و جلوگیری از شکست هر روز بیشتر از گذشته احساس می گردد. با در نظر داشتن این که در کشور ما این دانش در مقایسه با کشورهای پیشرفته کمتر شناخته شده می باشد و زیرا مدیریت ریسک پروژه های جاری در کشور فرایندی دقیق و جامع نگر نبوده و اکثرا در آن دیدگاه های گروه های مختلف و ذینفع لحاظ نشده می باشد و نیاز به پژوهش در این زمینه جهت شناسایی بیشتر علم روز این دانش احساس گردید.

روش FMEA یکی از این روشهای کاربردی در زمینه ارزیابی و مدیریت ریسک می باشد.

در واقع روش FMEA به علت های زیر به کار گرفته می گردد:

الف- شناسایی و ارزیابی و اولویت بندی حالات بالقوه خرابی (خطا) در یک سیستم محصول، فرآیند، طراحی و یا سرویس

ب) تعریف و اجرای اقداماتی به مقصود حذف و یا کاهش میزان وقوع حالات بالقوه خطا

ج) ثبت نتایج تحلیل های انجام شده به مقصود فراهم کردن مرجعی کامل برای حل معضلات در آینده [22].

در پژوهش پیش رو از آنجا که امنیت و رفاه در چرخه زندگی به عنوان یک شاخص تاثیر گذار در امید به زندگی و کیفیت زندگی مردم می باشد، ساخت موفقیت آمیز آسایشگاه های سالمندان و مدیریت و اندازه گیری ریسکهای پروژه های ساخت و بهره برداری از آن اهمیت فوق العاده ای دارد.

تعداد صفحه : 130

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان