پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

چگونه می توان از سلامت جسمانی و روانی کودک در قبال برنامه های تلویزیون طرفداری نمود

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………4

بخش نخست: حفظ تمامیت جسمانی و روانی کودک از منظر حقوق کودک…. 8

فصل اول : موازین جهانی، بایسته های طرفداری از تمامیت جسمانی و روانی کودک در برنامه های تلویزیونی  9

گفتار اول: موازین جهانی حقوق بشر. 11

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948. 11

ب) اعلامیه جهانی حقوق کودک1959. 13

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پ) کنوانسیون حقوق کودک 1989 15

ت)کمیته حقوق کودک……..22

ث) پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان  25

گفتار دوم.رهنمودهای جهانی ناظر بر کودکان. 27

الف) اقدامات یونسکو. 27

ب) رهنمود ریاض 28

پ) چهارمین کنفرانس جهانی  زنان:اقدام برای تساوی،توسعه و صلح 1995. 29

فصل دوم:مطالعه تطبیقی وضع مقررات در خصوص محتوای برنامه های تلویزیونی.. 31

گفتار اول. موازین اروپایی.. 35

الف) رهنمود« تلویزیون فرامرزی» و متمم آن. 35

ب) توصیه­نامۀ شورا 36

پ) مطالعه «کنترل والدین بر پخش تلویزیون» 36

ت) نتایج شورا در مورد طرفداری از کودکان  در پرتو ایجاد خدمات سمعی بصری دیجیتال. 36

ث) قطعنامۀ پارلمان اروپایی «مطالعه کنترل والدین بر تلویزیون» 37

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ج)کمیسیون اروپایی.. 37

چ) شورای اروپا 39

گفتار دوم :مطالعه تطبیقی موازین ناظر بر محتوای برنامه های تلویزیونی در بعضی کشورها 41

الف)آلمان. 41

ب)انگلستان. 43

ب) آمریکا 47

بخش دوم:  حقوق ناظر بر طرفداری از سلامت جسمانی و روانی کودک در ایران و آسیب شناسی برنامه های تلویزیونی 51

فصل نخست : مطالعه قوانین داخلی ناظر بر طرفداری از تمامیت جسمانی و روانی کودک 52

گفتار نخست: قانون اساسی  و طرفداری از سلامت جسمانی و روانی کودک.. 53

گفتار دوم. سایر قوانین.. 56

الف)سوء بهره گیری ازکودک برای روسپیگری.. 56

ب)به اعتیادکشاندن کودکان ویا سوء بهره گیری ازآنها درخرید وفروش یا توزیع موادمخدر. 57

پ) طرفداری ازکودکان دربرابر خشونت وسوء بهره گیری های جسمی ،جنسی، روحی و روانی درقوانین جزائی  57

گفتار سوم :قوانین حاکم بر صدا سیما 63

الف )قانون اداره صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران. 63

ب)قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران…………………64

پ) اساسنامه سازمان صدا و سیما 68

ت) مجموعه مقررات و ضوابط تولید و پخش آگهی­های رادیویی و تلویزیونی.. 71

فصل دوم. آسیب­شناسی برنامه­های تلویزیون از منظر حقوق کودک….. 74

گفتار نخست :خشونت در برنامه های تلویزیونی و تأثیر آن برتمامیت جسمانی و روانی کودکان. 75

الف ) تأثیر خشونت بر کودکان. 75

ب) خشونت در برنامه های تلویزیون ملی :آسیب شناسی برنامه های خشونت بار…………………………..82

گفتار دوم : تبعیض، فصل مشترک نقض تمامیت جسمانی و روانی کودکان. 89

الف( تبعیض و کودک….. 89

ب )تبعیض در برنامه های تلویزیون: آسیب شناسی برنامه های دربردارنده تبعیض….. 96

گفتار سوم :تبلیغات بازرگانی :فرصت ها و چالش های برنامه های تبلیغاتی از نگاه  حقوق کودک….. 107

الف) تبلیغات بازرگانی :اهداف و رویکرد ها 108

ب) نحوه ارایه تبلیغات بازرگانی در تلویزیون و  تأثیرآن بر حفظ تمامیت جسمانی و روانی کودکان…115

نتیجه. 120

فهرست منابع    …..123
مقدمه

مک لوهان پژوهشگر وسایل ارتباط جمعی الکترونیک، در مباحث مربوط به دهکده جهانی تکیة زیادی بر وسایل ارتباطی جدید و الکترونیکی می کند. وی به عنوان نمونه تلویزیون را وسیله ای همه شمول دانسته که مشارکت بشر را جلب می کند و در بسیاری از شئون هستی حضور دارد .خدمات رسانه های الکترونیکی قابل توجه و خسارات آن نیز نگران کننده می باشد. در واقع اطلاعات و دانش از طریق تلویزیون به درون ضمیر ناخودآگاه بشر وارد می گردد و ارزش های تلقینی در او نهادینه می گردد. برخلاف مطبوعات و اینترنت که رسانه مطلوب قشر باسواد و فرهیخته می باشد، افراد بی سواد،کم سواد و به گونه کلی کسانی که حوصله تمرکز حواس برای خواندن را ندارند مجذوب این رسانة دیداری میشوند.

کیفیت و نحوه شکل گیری دیدگاهها، رفتار و شخصیت افراد به مقدار زیادی تحت الشعاع حوادث دوران کودکی و نوجوانی می باشد . می توان ادعا نمود که رسانه های دیداری تأثیرات مطلوب و نامطلوب گوناگون بر روی کودکان و نوجوانان دارد . هم اکنون که سازمان صداو سیمای جمهودی اسلامی ایران پخش برنامه های خود را از هشت کانال آنالوگ و 11 شبکه دیجیتالی پی گرفته می باشد تأثیرات نامطلوب آن بر روی کودکان و اندیشیدن تدابیری برای مقابله با آن مهم می باشد .

گر چه همۀ افرادجامعه، اعم از بزرگسالان و کودکان، به گونه پیوسته در معرض تأثیرات تلویزین قرار دارند، اما در مجموع تأثرپذیری کودکان بیشتر می باشد؛ زیرا آنها به دلیل نداشتن تجربۀ کافی و ویژگی­های شناختی، مسائل را به گونه­ای متفاوت از بزرگسالان درک می­کنند. برنامه­های تلویزیون را با در نظر داشتن سن مخاطبان می­توان در دو دستۀ کلی برنامه­های ویژه کودک و برنامه­های بزرگسالان تقسیم نمود. در برنامه­های ویژۀ کودکان که پر واضح می باشد از لحاظ محتوا و شکل برنامه بایستی اصول راجع به مصالح کودکان را در برنامه­سازی مدنظر داشت. در مورد برنامه­هایی که با هدف سنین بزرگسال تهیه می­گردد، با در نظر داشتن اینکه مخاطبان تنها منحصر به این سنین نیستند نیز مستلزم رعایت موازین و قواعدی در تهیه و پخش برنامه می­باشد.

بایسته­های اخلاقی و هنجارهای حاکم بر جامعه پیرامون کودک که مورد قبول همگان یا اکثریت اعضای جامعه می باشد بایستی در سیطرۀ مقررات و قواعد حقوقی قرار گیرد  تا حق­های این قشر آسیب­پذیر از تجاوز در امان بماند. لذا تلویزیون در تهیه و پخش برنامه­های خود ملزم به پیروی از موازین و مقرراتی که در این راستا شناسایی، تدوین و به تصویب مراجع ذی­صلاح رسیده می باشد. سلامت کودکان از هر دو جنبۀ فیزیکی و روانی از موضوعات اصلی قواعد مقررات راجع به برنامه­های تلویزیونی می باشد که در اکثر اسناد حقوقی مرتبط مورد تصریح قرار گرفته می باشد.

بیشتر تحقیقاتی که در خصوص پیامدهای کلی رسانه­های جمعی انجام شده به گونه عمده مربوط به تلویزیون می باشد که بیشتر از رسانه­های دیگر مورد استفادۀ کودکان قرارمی­گیرد و دسترسی به آن آسان می باشد. یکی از ویژگی­هایی که تلویزیون را در مقایسه با رسانه­های دیگر منحصر به فرد می­سازد، این می باشد که دارای تصویر و صدا می باشد. خردسالان زیرا قادر به خواندن نیستند، به صوت و تصویر وابسته می­شوند. بهره گیری از تصاویر زنده و متحرک، در واقعی جلوه دادن برنامه­های تلویزیون تأثیر مهمی اعمال می­کند . موجب می­گردد که مخاطبان اعتماد زیادی به این رسانه داشته­باشند. پخش برنامه­هایی که حاوی خشونت، بدزبانی، تبعیض جنسیتی و مسائلی همانند این باشد می­تواند سلامت کودک را به خطر اندازد.

برای رفع این نگرانی­ها تدوین برنامۀ جامع حمایتی نیازی ضروری می باشد و بدون تردید در این برنامه، تدوین قوانین و مقررات حقوقی در کنار تنظیم راهنمای عملی و نیز نظام­نامه­های اخلاق حرفه­ای از اولویت فراوانی برخوردار می باشد. بدین مقصود در حوزۀ حقوق بین­الملل گام­هایی برداشته شده می باشد. افزون بر اختصاص موادی از «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی» ٬ مهمتر از همه «کنوانسیون حقوق کودک» توجه خاصی به تبیین اصول حقوق کودک در برابر رسانه­ها نشان داده­اند. همچنین اعلامیه­ها، قطعنامه­ها و مصوبات دیگری در سطح کشورها یا مناطق جغرافیایی در این باره هست.

با این همه به رغم مبانی و فرهنگ غنی دینی و ملی ما که دربردارندۀ نگاه متعالی به کودک و پاسداشت منزلت و حقوق اوست، خلأ آشکاری در زمینۀ قوانین طرفداری در برابر رسانه­ها و بطورخاص تلویزیون هست. لذا شناخت آسیب­های کودکان در برابر برنامه­های تلویزیونی و ایجاد چارچوب حقوقی مناسب برای طرفداری از کودک از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

در این پژوهش مواردی که می­تواند سلامت جسمانی و روانی کودکان را از طریق برنامه­های تلویزیونی به خطر اندازد و موازین حقوقی برای طرفداری از کودکان در برابر این خطرات مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. شناسایی قوانین و مقررات موجود که در این زمینه در سطح بین­الملل، منطقه­ای و داخلی هست می­تواند ما را در ارتقاء وضع موجود یاری رساند.

در این پژوهش گردآوری مطالب و اطلاعات به شیوۀ کتابخانه­ای- اسنادی و اینترتی صورت گرفته می باشد و در جهت شناسایی خلأ ها و راهکارهای قانونی ممکن برای نظام حقوقی ایران از روش ماهوی تطبیقی و تحلیل وترکیب بهره گیری شده می باشد. تازه بودن موضوع پژوهش و عدم سابقۀ پژوهشی در این ارتباط انجام پژوهش را با دشواری­هایی همراه ساخت.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 123

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان