پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی

استاد راهنما:

سرکار خانم توران توسلی زاده

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده: 1

مقدمه: 2

الف) اظهار مسأله: 2

ب) ضرورت و اهداف… 3

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پیشینه پژوهش: 4

ه) سؤالات پژوهش: 5

و) فرضیات پژوهش: 5

ز) روش پژوهش: 5

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف و انواع پیشگیری.. 6

گفتار اول: تعریف پیشگیری.. 7

گفتار دوم: انواع پیشگیری.. 9

مبحث دوم: پیشگیری از وقوع بزه و ارتباط آن با بشر شناسی.. 23

گفتار اول: بشر شناسی؛ مقدمه و مبنای پژوهش در علوم مرتبط با بشر.. 23

گفتار دوم:پیشگیری از جرم و ارتباط آن با اخلاق.. 34

فصل دوم: مطالعه پیشگیری اجتماعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر علم جرم شناسی.. 47

گفتار اول: مفهوم کنترل اجتماعی.. 47

گفتار دوم: نظریه های کنترل اجتماعی.. 51

مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر اسلام. 61

گفتار اول: خود کنترلی در آموزه های اسلامی با تکیه بر توجه دادن به ارزش های وجودی.. 61

گفتار دوم: خود کنترلی با تکیه بر پرورش توجه توحیدی.. 67

فصل سوم: مطالعه پیشگیری وضعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی

مبحث اول: پیشگیری از طریق تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری: 84

گفتار اول: نظارت و کنترل اجتماعی.. 84

گفتار دوم: نظارت و کنترل اجتماعی.. 84

گفتار دوم: ایجاد جرائم یا بازدارنده. 116

گفتار اول: تقویت آماجهای جرم از طریق مصون سازی و جاذبه زدایی.. 131

گفتار دوم: محافظت از اشیاء در معرض وقوع جرم (محافظت از آماجهای جرم). 139

مبحث سوم: پیشگیری از طریق تغییر شرایط محیطی.. 141

گفتار اول: از بین بردن یا ضبط آلات و ادوات… 142

گفتار دوم: کنترل مکانهای ارتکاب جرم. 144

نتیجه گیری.. 147

فهرست منابع: 158

چکیده:
دین مبین اسلام نسبت به پیشگیری و از بین بردن زمینه های جرم حساسیت زیادی به خرج داده می باشد و همواره در آیات و روایات بر پیشگیری از جرم در جامعه اسلامی تأکید داشته می باشد. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راه های پیشگیری از آن می باشد نیز توجه بسزایی به این مسأله داشته می باشد.

با نگاهی به آموزه های دینی می بینیم که آن چه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم دانسته می گردد در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیاء و اولیا الهی بوده می باشد و بالاتر از آن از آنجا که رسالت این رهایی بشر از تباهی و گروهی می باشد لذا پیشوایان دینی برای پژوهش آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمینه گناه و جرم مبارزه می کردند و بر این اساس پیشگیری از انحراف در صور وظایف دینی قرار داشته می باشد. البته در مکاتب الهی شیوه های تربیتی علاوه بر مجازات ها مورد تأکید بوده می باشد. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راههای پیشگیری از آن می باشد نیز توجه شایانی به این مسأله داشته می باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد تا ارتباط حقیقی بین علم جرم شناسی و آموزه های دین اسلام در معرض پیشگیری از جرم مطالعه گردد. بایستی توجه داشت که در شریعت اسلام، اولاً دایره مشمول گناه وسیع تر از جرایم موضوع قوانین می باشد لذا سیاست کیفری در این مورد همراه و توأم با پیشگیری می باشد، ثانیاً کیفرهای دنیوی و اخروی حقوق جزای اسلامی نسبت، مجازات های سایر علل از قطبیت و حقیقت بیشتری برخوردار می باشد و ثالثاً وجود و کیفر دنیوی و اخروی و جنبه پیشگیری برای مسلمان معتقد می باشد.

به نظر می رسد با تلفیقی از آموزه های اسلام و راههای پیشگیری از جرم در علم جرم شناسی می توان به یک سیستم جامع در معرض پیشگیری از وقوع جرایم دست پیدا نمود.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 173

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان